เปรียบเทียบกล้องระบบ IP (Network Camera) กับกล้องระบบ Analog

เปรียบเทียบกล้องระบบ IP (Network Camera) กับกล้องระบบ Analog

Access – การเข้าถึงตัวกล้อง
กล้อง IP นั้นสามารถที่จะทำการเข้าถึงตัวกล้องได้จากทุกที่ เนื่องจากว่าตัวกล้องนั้นสามารถทำงานได้บนพื้นฐานระบบเครือข่าย (Network) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับระบบ LAN หรือ Internet ได้ โดยสามารถเรียกดูภาพจากกล้องได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เปิดโปรแกรม Internet Explorer ซึ่งมีอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป แตกต่างจากกล้องระบบ Analog ที่ไม่สามารถเข้าถึงตัวกล้องได้โดยตรง

Usage – การใช้งาน
กล้อง IP นั้นใช้งานค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับกล้อง Analog เนื่องจากสามารถเรียกดูภาพได้จากโปรแกรม Internet Explorer อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถเข้าไปกำหนดค่าการทำงานต่างๆ เช่น Resolution และ Compression ของภาพได้จากระยะไกลอีกด้วย

Image Quality – คุณภาพของภาพที่ได้
กล้อง Network Camera นั้นรูปแบบของไฟล์จะเป็นดิจิตอล ทำให้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของระยะทางในการส่งสัญญาณภาพหรือการดึงภาพมาบันทึก ซึ่งต่างจากระบบ Analog ที่บางครั้งการติดตั้งในระยะที่ไกลเกินไป หรือสภาวะแวดล้อมที่มีสัญญาณกวนต่างๆ จะทำให้การส่งสัญญาณภาพเกิดปัญหาขึ้นได้

System Requirement and Installation – ความต้องการของระบบและการติดตั้ง
กล้อง Network Camera นั้นสามารถทำงานได้บนระบบเครือข่ายที่ผู้ใช้มีอยู่ เพียงแค่ต่ออุปกรณ์กล้องเข้ากับระบบเครือข่ายก็สามารถใช้งานได้ทันที ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งแบบเดินสายหรือไร้สาย และในการบันทึกภาพนั้นก็เพียงแค่ใช้โปรแกรมบันทึกภาพลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็สามารถที่จะดึงภาพจากกล้องมาบันทึกได้ทันที ต่างจากกล้องระบบ Analog ซึ่งจำเป็นจะต้องวางระบบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่การเดินสาย และยังจะต้องซื้ออุปกรณ์ที่เรียกว่า DVR (Digital Video Recorder) เพื่อใช้ในการบันทึกภาพอีกด้วย

Cabling – สายสัญญาณ
ระบบกล้อง IP นั้นจะใช้สายสัญญาณประเภท UTP ซึ่งปัจจุบันมีราคาค่อนข้างถูก ตัวสายมีความยืดหยุ่นสูงซึ่งทำให้สามารถที่จะเดินสายติดตั้งได้โดยง่าย นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีเทคโนโลยี Wireless LAN ซึ่งช่วยให้ลดการติดตั้งแบบเดินสายได้อีกด้วย ในขณะที่ระบบกล้อง Analog นั้นใช้สายสัญญาณประเภท Coax ซึ่งลักษณะของสายมีขนาดใหญ่และค่อนข้างแข็ง และจะต้องเดินสายจากกล้องทุกตัวมาเข้ากับเครื่องบันทึกภาพ (DVR) ทำให้การติดตั้งไม่สะดวกนัก

Scalability – การขยายระบบ
ระบบกล้อง IP นั้นสามารถเพิ่มกล้องเข้าสู่ระบบได้โดยง่าย เพียงแค่ต่อกล้องเข้ากับระบบเครือข่ายก็สามารถใช้งานได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่ม ลด หรือย้ายจุดติดตั้งได้อย่างง่ายได้ โดยหากใช้เป็นระบบ Wireless จะยิ่งเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น ต่างกับระบบกล้อง Analog ที่กล้องแต่ละตัวจำเป็นจะต้องเดินสายใหม่ทั้งหมด ทำให้การเพิ่มจำนวนกล้องหรือย้ายจุดติดตั้งนั้นทำได้โดยลำบาก ซึ่งหากระยะไกลเกินไปก็อาจจะทำให้สัญญาณภาพเกิดปัญหาขึ้นได้

Cost – ค่าใช้จ่าย
จริงอยู่ที่ตัวกล้อง IP นั้นจะมีราคาสูงกว่ากล้อง Analog แต่หากมองภาพรวมอาจไม่ต่างกันมากนัก กล้องระบบ Network Camera สามารถใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายที่มีอยู่ได้ทันที ซึ่งโดยปกติแล้ว หากเป็นอาคารสำนักงานต่างๆ ก็จำเป็นจะต้องมีระบบเครือข่ายใช้งานภายในอยู่แล้ว หรือหากต้องมีการติดตั้งใหม่ โดยเฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเดินสายแบบ UTP นั้นจะถูกกว่าการติดตั้งหรือเดินสายแบบ Coax อยู่ประมาณ 20-30% นอกจากนั้น ปัจจุบันราคาของอุปกรณ์ Network รวมถึงราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีราคาลดลงจากเมื่อก่อนมาก อีกทั้งการติดตั้งระบบเครือข่ายใหม่ นอกจากจะสามารถใช้งานระบบกล้อง Network Camera แล้ว ยังสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ Application อื่นๆ ได้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *