ไทย | English

กรุณา ติดต่อเรา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอใบเสนอราคา

FPS-EXC3065/3085/3025

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
FPS-EXC3065 1,875 x 1,080 x 1,350
FPS-EXC3085 2,500 x 1,080 x 1,350
FPS-EXC3025 3,750 x 1,080 x 1,350

อุณหภูมิ -2 ถึง 2°c

CZM-EXC067/087/027

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
CZM-EXC067 1,875 x 1,080 x 790
CZM-EXC087 2,500 x 1,080 x 790
CZM-EXC027 3,750 x 1,080 x 790

อุณหภูมิ -22 ถึง -20°c / -20 ถึง -18°c

CSM-EXC067/087/027

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
CSM-EXC067 1,875 x 1,080 x 930
CSM-EXC087 2,500 x 1,080 x 930
CSM-EXC027 3,750 x 1,080 x 930

อุณหภูมิ -2 ถึง 2°c

CZR-EXC067/087

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
CZR-EXC067 1,875 x 1,110 x 2,000
CZR-EXC087 2,500 x 1,110 x 2,000

อุณหภูมิ -22 ถึง -20°c / -20 ถึง -18°c

FPW-EXC063/083/023

ความจุ
FPW-EXC063 1,365 ลิตร
FPW-EXC083 1,820 ลิตร
FPW-EXC023 2,731 ลิตร

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
FPW-EXC063 1,875 x 1,080 x 2,000
FPW-EXC083 2,500 x 1,080 x 2,000
FPW-EXC023 3,750 x 1,080 x 2,000

อุณหภูมิ 0 ถึง 4°c

FPW-EXC064/084/024

ความจุ
FPW-EXC064 1,383 ลิตร
FPW-EXC084 1,844 ลิตร
FPW-EXC024 2,766 ลิตร

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
FPW-EXC064 1,875 x 1,080 x 2,000
FPW-EXC084 2,500 x 1,080 x 2,000
FPW-EXC024 3,750 x 1,080 x 2,000

อุณหภูมิ -2 ถึง 2°c

FPW-EXC065/085/025

ความจุ
FPW-EXC065 1,316 ลิตร
FPW-EXC085 1,754 ลิตร
FPW-EXC025 2,631 ลิตร

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
FPW-EXC065 1,875 x 1,080 x 2,000
FPW-EXC085 2,500 x 1,080 x 2,000
FPW-EXC025 3,750 x 1,080 x 2,000

อุณหภูมิ -2 ถึง 2°c

FPW-EXC2064/2084/2024

ความจุ
FPW-EXC2064 1,550 ลิตร
FPW-EXC2084 2,067 ลิตร
FPW-EXC2024 3,100 ลิตร

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
FPW-EXC2064 1,875 x 1,080 x 2,200
FPW-EXC2084 2,500 x 1,080 x 2,200
FPW-EXC2024 3,750 x 1,080 x 2,200

อุณหภูมิ 0 ถึง 4°c

CPW-EXC063/083/023

ความจุ
CPW-EXC063 1,372 ลิตร
CPW-EXC083 1,829 ลิตร
CPW-EXC023 2,744 ลิตร

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
CPW-EXC063 1,875 x 1,080 x 2,000
CPW-EXC083 2,500 x 1,080 x 2,000
CPW-EXC023 3,750 x 1,080 x 2,000

อุณหภูมิ 3 ถึง 7°c

CPW-EXC064/084/024

ความจุ
CPW-EXC064 1,412 ลิตร
CPW-EXC084 1,883 ลิตร
CPW-EXC024 2,825 ลิตร

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
CPW-EXC064 1,875 x 1,080 x 2,000
CPW-EXC084 2,500 x 1,080 x 2,000
CPW-EXC024 3,750 x 1,080 x 2,000

อุณหภูมิ 3 ถึง 7°c

CPW-EXC065/085/025

ความจุ
CPW-EXC065 1,487 ลิตร
CPW-EXC085 1,983 ลิตร
CPW-EXC025 2,975 ลิตร

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
CPW-EXC065 1,875 x 1,080 x 2,000
CPW-EXC085 2,500 x 1,080 x 2,000
CPW-EXC025 3,750 x 1,080 x 2,000

อุณหภูมิ 3 ถึง 7°c

CPW-EXC2064/2084/2024

ความจุ
CPW-EXC2064 1,592 ลิตร
CPW-EXC2084 2,123 ลิตร
CPW-EXC2024 3,184 ลิตร

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
CPW-EXC2064 1,875 x 1,080 x 2,200
CPW-EXC2084 2,500 x 1,080 x 2,200
CPW-EXC2024 3,750 x 1,080 x 2,200

อุณหภูมิ 3 ถึง 7°c

CVS-EXC063/083/023

ความจุ
CVS-EXC063 1,413 ลิตร
CVS-EXC083 1,884 ลิตร
CVS-EXC023 2,827 ลิตร

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
CVS-EXC063 1,875 x 1,080 x 2,000
CVS-EXC083 2,500 x 1,080 x 2,000
CVS-EXC023 3,750 x 1,080 x 2,000

อุณหภูมิ 5 ถึง 10°c

CVS-EXC064/084/024

ความจุ
CVS-EXC064 1,439 ลิตร
CVS-EXC084 1,919 ลิตร
CVS-EXC024 2,878 ลิตร

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
CVS-EXC064 1,875 x 1,080 x 2,000
CVS-EXC084 2,500 x 1,080 x 2,000
CVS-EXC024 3,750 x 1,080 x 2,000

อุณหภูมิ 5 ถึง 10°c

CVS-EXC065/085/025

ความจุ
CVS-EXC065 1,374 ลิตร
CVS-EXC085 1,831 ลิตร
CVS-EXC025 2,747 ลิตร

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
CVS-EXC065 1,875 x 1,080 x 2,000
CVS-EXC085 2,500 x 1,080 x 2,000
CVS-EXC025 3,750 x 1,080 x 2,000

อุณหภูมิ 5 ถึง 10°c

CVS-EXC2064/2084/2024

ความจุ
CVS-EXC2064 1,636 ลิตร
CVS-EXC2084 2,181 ลิตร
CVS-EXC2024 3,272 ลิตร

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
CVS-EXC2064 1,875 x 1,080 x 2,200
CVS-EXC2084 2,500 x 1,080 x 2,200
CVS-EXC2024 3,750 x 1,080 x 2,200

อุณหภูมิ 5 ถึง 10°c

CPS-EXC5064/5084/5024

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
CPS-EXC5064 1,875 x 2,500 x 1,700
CPS-EXC5084 2,500 x 2,500 x 1,700
CPS-EXC5024 3,750 x 2,500 x 1,700

อุณหภูมิ 3 ถึง 7°c

CPS-EXC7063/7083/7023

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
CPS-EXC7063 1,875 x 2,500 x 1,700
CPS-EXC7083 2,500 x 2,500 x 1,700
CPS-EXC7023 3,750 x 2,500 x 1,700

อุณหภูมิ 3 ถึง 7°c

CPS-EXC7064/7084/7024

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
CPS-EXC7064 1,875 x 2,500 x 1,700
CPS-EXC7084 2,500 x 2,500 x 1,700
CPS-EXC7024 3,750 x 2,500 x 1,700

อุณหภูมิ 3 ถึง 7°c

LTD-EXC065/085

ความจุ
LTD-EXC065 1,083 ลิตร
LTD-EXC085 1,443 ลิตร

ขนาด ก x ล x ส (มม.)
LTD-EXC065 1,829 x 1,080 x 2,000
LTD-EXC085 2,438 x 1,080 x 2,200

อุณหภูมิ -20 ถึง -18°c