เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท บี เบส เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกันบริจาคตู้แช่เย็น และแช่แข็ง จำนวน 2 ตู้ ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย จังหวัดสังขละบุรี ในนามสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย