ไทย | English

กรุณา ติดต่อเรา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอใบเสนอราคา

SMR-PT250A

SMR-PT250A

ความจุ 8.8 คิว / 248 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 600 x 592 x 1,570
ปรับอุณหภูมิได้ 0 - 10°c
ชั้นวางปรับระดับได้ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ประตูปิดอัตโนมัติ

SMR-PT250B

ความจุ 8.8 คิว / 248 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 600 x 592 x 1,570
ปรับอุณหภูมิได้ 0 - 7.2°c
ชั้นวางปรับระดับได้ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ประตูปิดอัตโนมัติ

SMR-PT330A

SMR-PT330A

ความจุ 11.6 คิว / 330 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 600 x 642 x 1,795
ปรับอุณหภูมิได้ 0 - 10°c
ชั้นวางปรับระดับได้ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ประตูปิดอัตโนมัติ

SMR-PT450

SMR-PT450

ความจุ 15.9 คิว / 450 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 600 x 642 x 1,998
ปรับอุณหภูมิได้ 0 - 10°c
ชั้นวางปรับระดับได้ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ประตูปิดอัตโนมัติ

SBC-P2DS

ความจุ 24.5 คิว / 690 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,110 x 637 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ 1 - 5°c
ชั้นวางปรับระดับได้ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ประตูปิดอัตโนมัติ

SBC-P2DB

ความจุ 36.5 คิว / 1,030 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,185 x 724 x 2,100
ปรับอุณหภูมิได้ 1 - 5°c
ชั้นวางปรับระดับได้ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ประตูปิดอัตโนมัติ

SBC-P3DB

ความจุ 54.6 คิว / 1,545 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,765 x 724 x 2,100
ปรับอุณหภูมิได้ 1 - 5°c
ชั้นวางปรับระดับได้ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ประตูปิดอัตโนมัติ

SBC-P339KD

ความจุ 11.6 คิว / 330 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 600 x 630 x 1,755
ปรับอุณหภูมิได้ 2 - 13°c
ชั้นวางปรับระดับได้ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ประตูปิดอัตโนมัติ

SBC-P189K

ความจุ 7.1 คิว / 201 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 600 x 580 x 1,310
ปรับอุณหภูมิได้ 2 - 13°c
ชั้นวางปรับระดับได้ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ประตูปิดอัตโนมัติ

SBC-PF330THWR

ความจุ 11.6 คิว / 330 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 600 x 638 x 2,006
ปรับอุณหภูมิได้ -5 - 0°c
ชั้นวางปรับระดับได้ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ประตูปิดอัตโนมัติ