ไทย | English

กรุณา ติดต่อเรา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอใบเสนอราคา

NR-FZ121S-S

NR-FZ12S-S

ความจุ 4.2 คิว / 121 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 480 x 586 x 1,126
มีฟังก์ชั่น Quick Freezing และ No Frost

SCR-PT101GTH

ความจุ 9 คิว / 258 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,000 x 650 x 890
อุณหภูมิภายใน -25 ถึง -18°c
ทนสนิมและประหยัดพลังงาน

SCR-PT125GTH

ความจุ 12 คิว / 345 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,250 x 650 x 890
อุณหภูมิภายใน -25 ถึง -18°c
ทนสนิมและประหยัดพลังงาน

SF-PC697ST

ความจุ 6 คิว / 170 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 815 x 628 x 835
อุณหภูมิภายใน -18°c
ทนสนิมและประหยัดพลังงาน

SF-PC997ST

ความจุ 9 คิว / 255 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,055 x 628 x 835
อุณหภูมิภายใน -18°c
ทนสนิมและประหยัดพลังงาน

SF-PC1497ST

ความจุ 13 คิว / 369 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,335 x 678 x 892
อุณหภูมิภายใน -18°c
ทนสนิมและประหยัดพลังงาน

SF-PC499

ความจุ 4 คิว / 113 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 605 x 697 x 876
อุณหภูมิภายใน -20°c
ทนสนิมและประหยัดพลังงาน

SF-PC697

ความจุ 6.5 คิว / 184 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 815 x 697 x 896
อุณหภูมิภายใน -20°c
ทนสนิมและประหยัดพลังงาน

SF-PC900

ความจุ 9.5 คิว / 269 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,055 x 697 x 896
อุณหภูมิภายใน -20°c
ไม่เป็นสนิมและประหยัดพลังงาน

SF-PC997

ความจุ 9.5 คิว / 269 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,055 x 697 x 896
อุณหภูมิภายใน -20°c
ทนสนิมและประหยัดพลังงาน

SF-PC1497

ความจุ 13.5 คิว / 382 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,335 x 747 x 945
อุณหภูมิภายใน -20°c
ทนสนิมและประหยัดพลังงาน

SRL-PT2075THWR

ความจุ 9.4 คิว / 265 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,335 x 747 x 945
อุณหภูมิภายใน -28 ถึง -20°c
ชั้นวางปรับระดับได้ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ประตูปิดอัตโนมัติ