ไทย | English

กรุณา ติดต่อเรา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอใบเสนอราคา

SUR-1261FC(E)

ความจุ 214 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,200 x 600 x 800
ปรับอุณหภูมิได้ -6 ถึง 12°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SUR-1271FC(E)

ความจุ 280 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,200 x 750 x 800
ปรับอุณหภูมิได้ -6 ถึง 12°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SUR-1561FC(E)

ความจุ 296 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,500 x 600 x 800
ปรับอุณหภูมิได้ -6 ถึง 12°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SUR-1571FC(E)

ความจุ 393 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,500 x 750 x 800
ปรับอุณหภูมิได้ -6 ถึง 12°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SUR-1861FC(E)

ความจุ 377 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,800 x 600 x 800
ปรับอุณหภูมิได้ -6 ถึง 12°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SUR-1871FC(E)

ความจุ 495 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,800 x 750 x 800
ปรับอุณหภูมิได้ -6 ถึง 12°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SUF-1271FC(E)

ความจุ 280 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,200 x 750 x 800
ปรับอุณหภูมิได้ -25 ถึง -15°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SUF-1571FC(E)

ความจุ 393 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,500 x 750 x 800
ปรับอุณหภูมิได้ -25 ถึง -15°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SUF-1871FC(E)

ความจุ 495 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,800 x 750 x 800
ปรับอุณหภูมิได้ -25 ถึง -15°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ