ไทย | English

กรุณา ติดต่อเรา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอใบเสนอราคา

SRR-681FC(E)

ความจุ 418 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 620 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -6 ถึง 12°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SRR-781FC(E)

ความจุ 610 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 745 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -6 ถึง 12°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SRR-1281FC(E)

ความจุ 1,080 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,210 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -6 ถึง 12°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SRR-1581FC(E)

ความจุ 1,329 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,460 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -6 ถึง 12°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SRR-1881FC(E)

ความจุ 1,667 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,800 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -6 ถึง 12°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SRF-681FC(E)

ความจุ 418 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 620 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -25 ถึง -15°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SRF-781FC(E)

ความจุ 610 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 745 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -25 ถึง -15°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SRF-1281FC(E)

ความจุ 1,080 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,210 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -25 ถึง -15°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SRF-1581FC(E)

ความจุ 1,329 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,460 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -25 ถึง -15°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ

SRF-1881FC(E)

ความจุ 1,667 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,800 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -25 ถึง -15°c
มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ